Sơn bán bóng nội thất

Liên Hệ

Sơn bán bóng nội thất có tác dụng ngăn ngừa vi khuẩn, chống nấm mốc, chịu chùi rửa tối đa, mặt sơn nhẵn bóng mịn, che lấp khe nứt nhỏ, và có màu sắc tinh tế