Sơn bóng công nghệ sinh học

Liên Hệ

Là sản phẩm sơn nội thất được thiết kế mang tính đột phá mới, áp dụng công nghệ sinh học, hệ thống nguyên liệu trong sản phẩm có hàm lượng V.O.C thấp, không gây ô nhiễm môi trường, tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng và thi công.