Bảng màu sơn với hàng nghìn màu sắc khác nhau, đa dạng các tùy chọn gồm : Off Whites, Pastel, Neutral & Natural, Clean & Bright, Soft & Muted, Accents cho cả sơn nội thất và sơn ngoại thất sẽ giúp cho quý khách hàng có thể lựa chọn cho không gian sống của mình với màu sắc phù hợp nhất.

[Ẩn|Hiển] Nhóm Màu
Click và đây để thao tác nhanh và đầy đủ hơn
KRL - 00610061
KRL - 00620062
KRL - 00630063
KRL - 00640064
KRL - 00650065
KRL - 00660066
KRL - 02910291
KRL - 02920292
KRL - 02930293
KRL - 02940294
KRL - 02950295
KRL - 02960296
KRL - 04710471
KRL - 04720472
KRL - 04730473
KRL - 04740474
KRL - 01110111
KRL - 01120112
KRL - 0113 0113
KRL - 01140114
KRL - 01150115
KRL - 01160116
KRL - 01240124
KRL - 01850185
KRL - 01960196
KRL - 04750475
KRL - 14741474
KRL - 14751475
KRL - 14761476
KRL - 04760476
KRL - 06210621
KRL - 06220622
KRL - 06230623
KRL - 06240624
KRL - 06250625
KRL - 06260626
KRL - 06310631
KRL - 06320632
KRL - 06330633
KRL - 06340634
KRL - 06350635
KRL - 06360636
KRL - 13021302
KRL - 13041304
KRL - 13061306
KRL - 13211321
KRL - 13241324
KRL - 13261326